hoe gaat Shilo om met privacy?

We hebben verschillende maatregelen genomen om te kunnen voldoen aan de eisen die gesteld worden in de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).

De privacy en bescherming van gegevens van Shilo en haar cliënten en betrokkenen hebben onze aandacht. Zo werken we vanaf moment van intake met een toestemmingsverklaring. We vragen uitdrukkelijk toestemming om gegevens met derden uit te wisselen. Dat zullen we vervolgens alleen doen waneer dit noodzakelijk is en met uw medeweten.

image

Transparante hulp

Wanneer uw kind van Shilo hulp ontvangt, dan mag u van ons volledige transparantie verwachten. We werken met een begeleidingsplan wat we minimaal elk halfjaar evalueren met uw kind. De doelen van dit plan bepalen we samen (kind – ouders – Shilo), passend bij de ontwikkeling, mogelijkheden en wensen van het kind. Ook kan het belangrijk zijn om met andere betrokken hulpverlener(s) binnen het gezin te overleggen over de inhoud van zorg die Shilo biedt. Zo voorkomen we dat er langs elkaar heen wordt gewerkt. Overleg met derden gebeurt alleen met medeweten van u als ouders/verzorgers. Samen werken we aan een hoopvolle en kansrijke toekomst voor uw kind!

Het verwijderen van gegevens

Als een kind stopt met de hulpverlening bij Shilo, dan zal Shilo de gegevens 20 jaar na afsluiten van het traject bewaren. Dit is een wettelijke vereiste en heeft tot doel om een eventuele toekomstige opstart van de hulp te bevorderen voor de deelnemer, omdat de (waardevolle) informatie van het eerste hulpverleningstraject nog beschikbaar is. Daarnaast is er voldoende tijd voor ouders en/of deze kinderen om nog tot 20 jaar na het hulpverleningstraject hun dossier in te kunnen zien, of om hen de mogelijkheid te kunnen bieden om onze gegevens met derden te kunnen delen op hun verzoek.

WAAROM KIEZEN VOOR SHILO?​

"Goede zorg moet leuk zijn"

We willen dat de kinderen en jongeren die bij Shilo komen het leuk hebben. Want als ze het leuk hebben ontstaat er ruimte om te leren en te groeien in waar je goed in bent!

Wat ze over ons zeggen

Deelnemers waarderen Shilo met een 8,1
8.1/10
Ouders waarderen Shilo met een 8,8
8.8/10