Wat is respijtzorg?

Respijtzorg is een soms wat onbekende term in de volksmond. Het wordt ook wel logeeropvang genoemd, maar dat dekt ook niet helemaal de lading. Een logeeropvang is bij Shilo meer dan logeren alleen. Het is ook gericht werken aan een begeleidingsplan met persoonlijke doelen en van en met elkaar leren in een veilige en liefdevolle omgeving. Bekijk het filmpje om een indruk te krijgen van de respijtzorg die Shilo biedt.

Op deze pagina beantwoorden we de meestgestelde vragen over respijtzorg of logeeropvang.

Shilo biedt de producten Weekendopvang en Vakantieopvang.

Shilo Respijtzorg Weekendopvang BMX | Shilo
Video afspelen

Respijtzorg wordt vaak ingezet om de thuissituatie te ontlasten. Waar gezinnen onder druk komen te staan door verschillende oorzaken, zoals een (of meerdere) kind(eren) met psychosociale problematiek of problemen bij ouders zelf.
Dit geeft uitdagingen, waardoor het lastig en soms zelfs onmogelijk wordt voor ouders om voldoende rust in te kunnen bouwen. Ook kunnen in een thuissituatie bijvoorbeeld lastiger vaardigheden worden aangeleerd aan kinderen dan in groepsverband met andere kinderen.
Respijtzorg of logeeropvang is in dat geval een tijdelijke en zeer welkome overname van de zorg van het kind om ouders een adempauze te kunnen geven. Bij Shilo zien en merken we aan ouders dat zij het beste willen voor hun kinderen. De rust en nieuwe energie die zij krijgen door de respijtzorg maakt dat ze er weer meer kunnen zijn voor hun kind op de momenten dat hij/zij thuis is.

Samengevat zien we dat respijtzorg of logeeropvang voor twee redenen wordt ingezet:
Doordat het kind naar een logeeropvang kan gaan, worden ouders ontlast. Tegelijkertijd verblijft het kind bij Shilo op een liefdevolle plek – in een gezinssetting – waar hij/zij kan leren en genieten met andere kinderen.

Bij Shilo bieden we respijtzorg voor kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot een jongvolwassen leeftijd. We proberen kinderen, passend bij leeftijd en ontwikkeling, uit te dagen op verschillende niveaus. Daarom wordt het kind bij aanmelding zo mogelijk ingedeeld in een groep met dezelfde leeftijd en/of ontwikkelingsniveau.

Maar ook is de logeeropvang voor ouders/verzorgers bedoeld, om zodoende meer rust in de thuissituatie te creëren.

Bij Shilo bieden we 2 vormen van respijtzorg, namelijk weekendopvang en vakantieopvang. Er worden meerdere weekendopvangen per maand georganiseerd door Shilo. Daarnaast zijn er 4 midweken vakantieopvang in de schoolvakanties en 1 week vakantieopvang in de zomervakantie.

Dit kan in samenspraak met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) van de gemeente waar u ingeschreven staat. Wanneer u zich zorgen maakt om (de ontwikkeling van) uw kind of de druk op de thuissituatie toe is genomen, geeft dat aanleiding om een afspraak in te plannen met het CJG om samen te bespreken wat er moet gebeuren om de situatie te stabiliseren of te verbeteren. Als het CJG samen met ouders en kind besluiten dat respijtzorg een goede inzet van hulp is, dan kan tot aanmelding over worden gegaan. Mocht u uw kind willen aanmelden bij Shilo, of hier vragen over hebben, kijk dan eens bij de informatie voor u persoonlijk:

Hebt u vragen of wilt u aanmelden? Dan kunt u gerust contact met ons opnemen. Wij bespreken graag een oplossing op maat voor kind en gezin.

Er zijn 3 manieren om de respijtzorg te financieren. De meest natuurlijke weg is die via het CJG in de vorm van Zorg in Natura (ZIN). Shilo valt onder Zorgregio Midden IJssel / Oost Veluwe en bij de gemeenten die hier onder vallen, kan via ZIN worden gefinancierd. De 8 gemeenten zijn: Apeldoorn, Epe, Heerde, Lochem, Zutphen, Hattem, Brummen en Voorst.
In veel gevallen kunnen we ook zorg bieden als u elders woont. Met uw gemeente kunnen we afspraken maken of een contract afsluiten om ZIN te kunnen bieden.

Mocht ZIN geen mogelijkheid zijn, bijvoorbeeld omdat u niet in de buurt woont of vanwege een andere reden? Dan is financiering via een Persoonsgebonden budget (Pgb) ook een optie. Dit loopt ook via het CJG van uw gemeente. Vraag hen om meer informatie.

Een derde manier is om de zorg als ouders zelf te bekostigen als de eerste twee mogelijkheden niet passend zijn.

Vanuit praktisch oogpunt is dat vaak wel handig. Wij vragen van ouders om hun kind te halen of brengen naar de opvanglocatie. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan bedenken we samen een passende oplossing.
Onze opvanglocatie is in Epe. Dit is zeer goed te bereizen vanuit heel Nederland en daarnaast prachtig gelegen op de Veluwe.

Shilo valt onder Zorgregio Midden IJssel / Oost Veluwe. Hier vallen de volgende gemeenten onder: Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. Mocht u in één van deze plaatsen wonen, dan is het mogelijk om respijtzorg via Zorg in Natura (ZIN) af te nemen bij Shilo. Het is ook mogelijk om respijtzorg te krijgen bij Shilo buiten deze plaatsen. In sommige gevallen kan dat alsnog via ZIN; dit gaat dan in afstemming met ons en de gemeente waar u ingeschreven staat.

Daarnaast kan respijtzorg afgenomen worden via het Persoonsgebonden budget (Pgb) of door dit zelf te bekostigen. In deze gevallen maakt het niet uit waar u ingeschreven staat.

Er komen kinderen uit heel Nederland naar Shilo, bijvoorbeeld uit Overijssel, Flevoland, Friesland en andere plaatsen in Gelderland.

Ja hoor, dat is zeker mogelijk! Niet iedereen kan zomaar binnenlopen natuurlijk. Maar als er een kennismakingsgesprek is geweest of er wordt serieus overwogen om gebruik te maken van de logeeropvang, dan kunt u met uw kind langs komen tijdens een Shilo weekend om de sfeer te proeven.
Ook hebben wij een filmpje gemaakt, waarin we wat beelden en sfeer laten zien van hoe het tijdens een logeeropvang eraan toe gaat bij Shilo. Bekijk het filmpje.

Onze organisatie bevindt zich in Epe, waar ook de logeeropvang veelal plaats vindt. We hebben een samenwerkingsverband met RCN de Jagerstee, een vakantiepark in een bosrijke omgeving.

De vakantieopvang vindt regelmatig plaats op andere plekken. Zo organiseren we vaak eens per jaar een ski(mid)week in Duitsland en gaan we in de zomervakantie 1 week naar België.

Omdat we er ons bij Shilo niet gemakkelijk van af willen maken. Het draait bij ons niet om geld verdienen door grote groepen te creëren en weinig activiteiten te organiseren. We willen investeren in uw kind, door in kleinschalige groepen te werken (ca. 5 kinderen per groep), door leuke activiteiten te organiseren en samen te werken aan groei. Daarnaast willen we flexibel zijn, door mee te denken met uw specifieke situatie.
Daarnaast werken we bij Shilo vanuit onze christelijke identiteit en met ons hart. Wij vinden het erg belangrijk dat een kind zich welkom en geliefd voelt bij Shilo. Daar stoppen we tijd en aandacht in!

Dit heeft er onder ander voor gezorgd dat ouders ons in het clienttevredenheidsonderzoek van 2022 gemiddeld een 8,8 hebben gegeven.

Bij Shilo creëren we verschillende leermomenten, passend bij leeftijd en ontwikkelingsfase. We werken hierbij standaard met een persoonlijk begeleidingsplan wat minimaal eens per half jaar geëvalueerd en vernieuwd wordt. Dit gebeurt in overleg en afstemming met u en eventueel andere belangrijke betrokkenen bij het kind.
We houden sterk rekening met de talenten en positieve eigenschappen van het kind. We kijken met het kind en ouders naar hoe het kind zijn of haar talenten of positieve eigenschappen in kan zetten om een uitdaging of probleem mee aan te gaan.

We zien dat we tijdens de respijtzorg kunnen werken aan allerlei doelen. Bijvoorbeeld zelfredzaamheid, persoonlijke hygiëne, omgaan met geld, grenzen verleggen, sociale contacten leggen en omgaan met gezag.
Rekening houdend met leeftijd en ontwikkeling, dagen we jongeren uit door hen zelf een stukje verantwoordelijkheid te geven in de organisatie van een logeeropvang. Zo kunnen ze samen bepalen welke activiteit ze willen organiseren of welke maaltijd ze willen bereiden en wat daarvoor nodig is. Ze leren hierdoor samenwerken, omgaan met anderen, omgaan met geld en verantwoordelijkheden. Maar ook nieuwe dingen uitproberen, talenten ontdekken en nieuwe vaardigheden aanleren.

Wij zijn HKZ gecertificeerd; dat betekent dat we jaarlijks geauditeerd worden op alle benodigde kwaliteitseisen. Dit is nodig om het hoogste niveau van zorg te kunnen leveren aan uw kind. Naast dit keurmerk, werkt Shilo ook met enthousiast, ervaren en gekwalificeerd personeel. Zo hebben we begeleiders in dienst met een SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) registratie. Wij voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving.

Vakantieopvang Shilo buitenland | Shilo

Heeft u nog vragen?

Het is goed mogelijk dat bovenstaande nog niet al uw vragen heeft beantwoord. Neem gerust en vrijblijvend contact met ons op. We beantwoorden uw vragen graag!

Dat kan via:

Email: info@shilo.nl
Bellen of WhatsApp: 06 5725 5819 (Gyury Kiss)

WAAROM KIEZEN VOOR SHILO?​

"Goede zorg moet leuk zijn"

We willen dat de kinderen en jongeren die bij Shilo komen het leuk hebben. Want als ze het leuk hebben ontstaat er ruimte om te leren en te groeien in waar je goed in bent!

Wat ze over ons zeggen

Deelnemers waarderen Shilo met een 8,1
8.1/10
Ouders waarderen Shilo met een 8,8
8.8/10