Onze visie en missie

Shilo is een organisatie die respijtzorg in de vorm van weekendopvang en vakantieopvang en daarnaast individuele begeleiding biedt. Shilo is gericht op het ondersteunen en begeleiden van kinderen/jongeren die behoefte hebben aan een rust moment, aan hulp en aandacht.

Bekijk de video voor een impressie van de respijtzorg die we bieden.

Shilo Respijtzorg Weekendopvang BMX | Shilo
Video afspelen

Wat is Shilo?

De meeste deelnemers van Shilo hebben te maken met een vorm van autisme, maar er zijn ook kinderen met bijv. een angststoornis, dwangstoornis, ADHD, etc. Ons doel is om hen een veilige plek te bieden, hen te laten ervaren dat ze waardevol zijn, en de sterke kanten van eenieder uit te vergroten en te laten groeien zodat ze vertrouwen mogen krijgen in de toekomst.

Shilo is in 2013 opgericht door Gyury en Jemima Kiss. Ontstaan vanuit de nood die we zagen binnen ons werkgebied; de zorg. Waarin de identiteit van hulpbehoevenden in veel gevallen verandert in een cijfertje. We leven vanuit de overtuiging dat God van alle mensen houdt en dat ieder mens uniek en bijzonder is. Vanuit die overtuiging voelden we ons gedreven een organisatie op te zetten waarbij elk individu belangrijk is en gezien wordt. Dit staat in onze organisatie voorop en is dan ook zichtbaar en merkbaar voor de deelnemers die door Shilo begeleid worden.

Om voor onze deelnemers voldoende rust te creëren organiseren we onze activiteiten in kleinschalige groepen van maximaal 10 personen, met een hoge prioriteit op familiesfeer en acceptatie. 

We beschikken over zeer gemotiveerde begeleiders, met ruime ervaring en tevens een groot hart voor mensen.

We willen samen een rustgevende plek creëren waar eenieder zich geaccepteerd voelt en de mogelijkheid krijgt zich te ontwikkelen en te werken aan persoonlijke leerdoelen. We willen ons hierbij richten op de sterke kanten en mogelijkheden van elk individu, rekening houdend met beperkingen, met als doel om levenskwaliteit te verbeteren. We bieden begeleiding op maat, vanuit betrokkenheid bij elke persoon. Dit alles in een veilige en liefdevolle omgeving.

We geloven dat Shilo een unieke manier van zorg aanbiedt. We sluiten aan op de hulpvraag van de deelnemers. Ook het persoonlijke aspect speelt een belangrijke rol. We zijn enthousiast, flexibel en gedreven om elk individu weer tot bloei te zien komen. We zoomen in op de sterke kanten van de deelnemers en helpen hen deze te vergroten. We geloven dat deze manier van zorg voor vele gezinnen het verschil kan maken, vanwege ons maatwerk en oog voor het individu.

Missie van Shilo

Shilo wil kwetsbare jongeren een veilige plek te bieden, waarin zij zichzelf mogen zijn, mogen ontwikkelen, en vertrouwen mogen krijgen in de toekomst.

Kernwaarden en uitgangspunten van de zorg die Shilo wil bieden:

 • We geloven in de kracht van liefde.
 • Ieder mens is waardevol.
 • Ieder mens is uniek geschapen.
 • Inzoomen op sterke kanten van deelnemers en deze vergroten.
 • Waar je goed in bent mag je groot in worden.
 • Zorg mag ook leuk zijn.
 • Elkaar bemoedigen, woorden hebben kracht.
 • Veilige en leuke plek creëren.
 • Elkaar liefdevol en positief benaderen.
 • Je mag fouten maken, van fouten kun je leren.
 • Duidelijkheid bieden.
speeltuinschommel1 | Shilo
Shilo Locatie Speeltoestel Respijtzorg Weekendopvang | Shilo

Visie van Shilo

Om toekomstbestendig te zijn en een verschil te maken binnen het zorgklimaat in Nederland willen we ons de komende jaren richten op waar we goed in zijn, nog beter te maken. Om onze missie kracht bij te zetten, willen we de visie in vijf heldere speerpunten formuleren:

 1. Denken vanuit mogelijkheden, niet vanuit problemen: Voor elke deelnemer een passend plan, waarbij ook aandacht is voor hun talenten.
 2. Lerend klimaat: we willen een klimaat creëren waarin deelnemers worden gestimuleerd en uitgedaagd zodat leergierigheid wordt geprikkeld en er mogelijkheden ontstaan om te groeien. We willen een omgeving creëren waarin deelnemers met en van elkaar kunnen leren.
 3. Leuke zorg, zorgt voor groei: we geloven dat jongeren makkelijker leren en zich veilig voelen op een plek waar het leuk en gezellig is en waar een liefdevolle sfeer heerst. De nadruk bij Shilo ligt daarom op leuke en uitdagende activiteiten en programma’s. We zien dat juist tijdens de activiteiten leermomenten en mogelijkheden ontstaan om te groeien. Leuke activiteiten zijn geen doel, maar een middel, om groei en ontwikkeling te realiseren. De liefdevolle sfeer is minstens zo belangrijk. De sfeer zorgt ervoor dat kinderen zich open stellen en kunnen groeien.
 4. Goede kwaliteit: we willen de kwaliteit verhogen van de geboden zorg die we bieden.
 5. Maatschappelijke ontwikkeling: we bieden zorg op basis van PGB en ZIN om op die manier meer deelnemers te kunnen bereiken en de toegang van Shilo laagdrempelig te maken.

WAAROM KIEZEN VOOR SHILO?​

"Goede zorg moet leuk zijn"

We willen dat de kinderen en jongeren die bij Shilo komen het leuk hebben. Want als ze het leuk hebben ontstaat er ruimte om te leren en te groeien in waar je goed in bent!

Wat ze over ons zeggen

Deelnemers waarderen Shilo met een 8,1
8.1/10
Ouders waarderen Shilo met een 8,8
8.8/10