Respijtzorg | Vakantieopvang

Buiten de weekendopvang, organiseren we bij Shilo ook jaarlijks 5 midweken en 1 week zomervakantieopvang tijdens de schoolvakanties.
Dit zijn de periodes dat er vaak extra druk in de thuissituatie ontstaat, waardoor de respijtzorg die we bij Shilo kunnen bieden voor zowel kind als ouders/verzorgers heel wenselijk is. Maar de vakantieopvang geeft ook extra mogelijkheid om te werken aan persoonlijke doelen. Bij Shilo zorgen we ervoor dat we uw kind een veilige en liefdevolle plek bieden, waardoor er meer rust in de thuissituatie ontstaat. Klik hiernaast op de video om een indruk te krijgen van hoe het er bij Shilo aan toe gaat en ontdek waarom het voor uw kind ook fijn is om respijtzorg bij Shilo te ontvangen.

Shilo Respijtzorg Weekendopvang BMX | Shilo
Video afspelen

Wat doen we bij een vakantieopvang?

Veel aspecten wat we bij een weekendopvang doen, passen we ook toe tijdens de vakantieopvang. Ook bij de vakantieopvang zullen we er alles aan doen om de deelnemers zich vertrouwd en veilig te laten voelen, waardoor de mogelijkheid ontstaat om te leren en te groeien. Dit gebeurt door de momenten in de groep, 1-op-1 en tijdens de activiteiten die we ondernemen. Bij een vakantieopvang hebben we daar nóg meer de tijd, ruimte en mogelijkheden voor, waardoor het een welkome aanvulling is op de weekendopvang.

Wat verschilt tussen een weekendopvang en de vakantieopvang is de lengte van de opvang. Dit geeft verschillende nieuwe mogelijkheden. 

Zo kiezen we er vaak voor om naar een andere locatie te gaan dan naar de Jagerstee in Epe, het bospark waar we normaalgesproken verblijven.
Bij voorkeur zal de zomervakantieweek in het buitenland zijn, bijvoorbeeld in België (Ardennen). Vaak organiseren we in één van de midweken ook een skiweek, waarbij we in Duitsland zijn om te skiën. Juist nieuwe locaties geven ook weer nieuwe leermomenten en mogelijkheden tot activiteiten die normaalgesproken niet mogelijk zouden zijn.

Uiteindelijk draait het voor ons allemaal hier om: hoe kunnen we als Shilo de deelnemers helpen om te groeien en te ontwikkelen?

Shilo Locatie Speeltoestel Respijtzorg Weekendopvang | Shilo

Informatie en aanmelden

Shilo valt onder Zorgregio Midden IJssel / Oost Veluwe. We bieden zowel Zorg in Natura (ZIN), als zorg via het Persoonsgebonden budget (Pgb). Zodoende komen er deelnemers uit heel Nederland naar Shilo toe voor een vakantieopvang. We zijn HKZ gecertificeerd en werken met ervaren en gekwalificeerd (o.a. SKJ geregistreerd) personeel. Hiermee borgen we de kwaliteit van zorg die we nastreven voor u en uw kind. 

WAAROM KIEZEN VOOR SHILO?​

"Goede zorg moet leuk zijn"

We willen dat de kinderen en jongeren die bij Shilo komen het leuk hebben. Want als ze het leuk hebben ontstaat er ruimte om te leren en te groeien in waar je goed in bent!

Wat ze over ons zeggen

Deelnemers waarderen Shilo met een 8,1
8.1/10
Ouders waarderen Shilo met een 8,8
8.8/10